Nästan bara grönt

Nästan bara grönt är lugnt att se, och samtidigt så fullt av variantion. Här är olika exempel från samma plantering, frodigt och med några blommande inslag som varierar under säsongen. Redan i april täcker det marken och kräver väldigt lite ogräsrensning. Denna miljö blir också särskilt positiv för insekter, maskar, småfåglar och alla andra smådjur som är nödvändiga för en bra jord och växtlighet.