beskära fruktträd på vintern

Beskärning

Vi tar ner hela träd, vi finputsar den formklippta häcken, och allt däremellan. Buskar, rosor, fruktträd, solitärer, barrträd, stora träd, små träd primobolan. Vi har alla utbildning i beskärning, och samarbetar med utbildade arborister när arbetet så kräver. Givetvis har vi företagsförsäkring med ansvarsförsäkring.

Välj oss om du vill ha en riktigt bra trädgårdsmästare!