Häckar

Thujahäckar …. det finns olika sorter och olika sätt att beskära.

Brabant till vänster och Smaragd till höger
Oklippt, lätt putsad och hårt klippt.