Häckar

Thujahäckar …. det finns olika sorter och olika sätt att beskära.

Brabant till vänster och Smaragd till höger
Oklippt, lätt putsad och hårt klippt.

Välj oss om du vill ha en riktigt bra trädgårdsmästare!