Trädgårdsritning

Nyanläggning

Vi hjälper dig att planera och anlägga hela eller delar av din trädgård. Vill du förändra lite eller mycket av det som redan finns, så ordnar vi såklart det också. Med utgångspunkt från dina önskemål och din trädgårds förutsättningar arbetar vi fram din nya utemiljö. Vi gillar alla utmaningar, såväl små rabatter som hela trädgårdar. Vårt samarbete med plantskolor i regionen säkerställer bra växter, om du vill ha hjälp med inköpen. Titta under fliken ”Projekt” till höger så får du lite exempel, och längre ner på sidan så hittar du film om nya material till din trädgård!

Här är det förarbete till en upphöjd rhododendronrabatt.

Bygga med torvblock

Vi tar hjälp när det behövs.

JMR Anläggning, duktiga och pålitliga samarbetsparterns.
Liten grävmaskin hjälper till att luckra gammal hård jord, innan jordförbättring och nyplantering.

Manuell plantering – spade och tumstock.

Plantering av avenbokshäck.

Välj oss om du vill ha en riktigt bra trädgårdsmästare!